این پست رو ب عشق هر چی لوتیه با مرامه میزارم

لوتی ای ک صب تا شب کار می کنه ب اجبار    تا هر بی شرفی ب ابجیش و ناموسش چپ نگانکنه

 تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 11:41 | نویسنده : حمیدرضا&داوود |

باور اين ک پير مي شوي سخته ،باور اين ک روزي ميميري سخته ،باوراين ک خيلي چيزارو مث پدر مادر از دس ميدي سخته ،ولي باور اين ک روزي دوباره زنده خواهي شد خيلي آسان ميکنه سختي ها روتاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 12:44 | نویسنده : حمیدرضا&داوود |